Regulamin zakupów

§1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym „Eko-farmer”, działającym pod adresem internetowym www.eko-farmer.pl, prowadzonym przez Wisława Forteckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ECO-ARDEKS Wiesław Fortecki” pod adresem ul. Tomaszewicza 4, 94-046 Łódź, wpisanym do CEiDG, numer NIP:7281196374, numer REGON:472261976.

§2. Realizacja zamówienia

1. Zakupów w sklepie internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Zamówienia na stronie sklepu internetowego można składać 7 dni w tygodniu przez całą dobę. 
3. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.
4. Dokładny termin dostawy ustalany jest telefonicznie z Kupującym po przyjęciu zamówienia do realizacji.
5. Aby złożyć zamówienie należy: 

a) wybrać Towar, a następnie dodać go do koszyka przy pomocy odpowiedniej ikony
b) wypełnić formularz zamówienia, bądź zalogować się na konto (po wcześniejszej rejestracji), 
c) zaakceptować niniejszy regulamin oraz Politykę Prywatności sklepu internetowego www.eko-farmer.pl. Regulamin oraz informacje, dotyczące Polityki Prywatności znajdują się pod adresem www.eko-farmer.pl
d) wybrać sposób płatności oraz miejsce dostawy

6. Po dokonaniu płatności, na podany w formularzu adres e-mail, zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zamówienia z informacją w potwierdzeniu. W przypadku braku zgodności, należy skontaktować się mailowo bądź telefonicznie z obsługą sklepu.
7. Jeżeli przedmiotem zamówienia są produkty świeże, tj. warzywa, owoce oraz nabiał lub inne produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia, Kupujący będący niezarejestrowanym Klientem obowiązany jest do dokonania przedpłaty.

§3. Sposoby płatności

1. Podczas składania zamówienia Klient może wybrać następujące formy płatności: 

a) gotówką w PLN, bądź kartą płatniczą u dostawcy zamówienia przy odbiorze.
b) przelewem online z poziomu strony internetowej sklepu www.eko-farmer.pl za pośrednictwem systemu płatności bezpiecznych “przelewy24”, na zasadach określonych przez operatora na stronie www.przelewy24.pl.
c) kartą płatniczą online z poziomu strony internetowej sklepu www.eko-farmer.pl za pośrednictwem systemu płatności bezpiecznych “przelewy24”, na zasadach określonych przez operatora na stronie www.przelewy24.pl. Akceptujemy płatność kartą Visa oraz MasterCard
d) bezpośrednim przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:  

BNPPL Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

61 1600 1462 1834 0079 7000 0001 

ECO-ARDEKS W. Fortecki
ul. Tomaszewicza 4
94-046 Łódź
NIP 7281196374

2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. W przypadku anulowania zamówienia po wcześniejszym dokonaniu płatności przez Klienta, a przed jego realizacją, cała zapłacona kwota zostanie zwrócona Kupującemu na wskazany rachunek bankowy.

§4. Dostawa towarów

1. Zamówienia dostarczane są własnym transportem Sprzedawcy na terenie Łodzi i okolic. W szczególnych przypadkach Sprzedawca dopuszcza możliwość wysyłki towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo, bądź telefonicznie.  
2. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości całości zamówienia. 
3. Koszty dostawy uzależnione są od miejsca dostarczenia towaru, wagi i kwoty zamówienia oraz mogą ulegać zmianom. Szczegółowe koszty dostawy zostaną podane do informacji Klienta przed zakończeniem procesu zamówienia.  
4. Termin dostawy zależy od rodzaju zamówionych towarów. Standardowy termin realizacji zamówienia to 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. W przypadku, gdy powyższy termin miałby ulec zmianie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową, bądź telefoniczną. 
5. Sprzedawca nie ma wpływu na dokładną godzinę dostarczenia zakupionych towarów. Dostawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie.
6. Towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku, gdy Klient zarejestrował się na stronie internetowej www.eko-farmer.pl adres dostawy pobierany jest automatycznie z ustawień konta Klienta. 
7. Klient potwierdza odbiór dostawy poprzez podpis na liście dostaw w momencie przyjęcia zamówienia. 
8. W przypadku, gdy zamówienie nie zostanie odebrane pod adresem wskazanym w formularzu, dostawca pozostawi w miejscu dostawy informację o możliwości odbioru towarów w sklepie stacjonarnym firmy Eco-ardeks w godzinach otwarcia sklepu bez dodatkowych kosztów. Na życzenie Klienta istnieje możliwość ponownej dostawy towarów pod wskazany adres z uwzględnieniem dodatkowych kosztów, związanych z dostarczeniem zamówienia. 
9. Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego, bądź Faktury VAT.
10. Jeżeli Klient jest zainteresowany wystawieniem Faktury VAT, zobowiązany jest taką informację przekazać w wiadomości przy wysyłaniu zamówienia. Klient w wiadomości podaje NIP oraz dane firmy. 

§5. Reklamacje i zwroty

1. Klient ma możliwość sprawdzenia stanu Towaru przed jego odbiorem. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji Klienta określają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (art. 556 i następne) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienia od umowy dokonuje się w formie pisemnej przez wysłanie stosownego oświadczenia lisem poleconym na adres Sprzedawcy. Wzór oświadczenia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany towar. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedawca potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi. Sprzedawca dokona zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna zapłata za towar. Klient ponosi wszystkie koszty bezpośrednio powiązane ze zwrotem towaru w związku z odstąpieniem od umowy.

§6. Polityka prywatności serwisu

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) "ECO-ARDEKS W. Fortecki"  z siedzibą pod adresem ul. Tomaszewicza 4, 94-046 Łódź, informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

„ECO-ARDEKS W. Fortecki  z siedzibą pod adresem ul. Tomaszewicza 4, 94-046 Łódź NIP 7281196374 REGON 472261976.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówienia Klienta, świadczenia usług elektronicznych, oraz przesyłania Klientom informacji handlowych.

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz firmy ECO-ARDEKS usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy płatności internetowych (Przelewy24) , firmy kurierskie (DPD Polska) i operatorzy pocztowi (Poczta Polska), jak również – w przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.

4. ECO-ARDEKS poprzez serwis www.eko-farmer.pl nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe przekazane przez Pana/Panią przechowywane będą przez okres funkcjonowania sklepu internetowego eko-farmer. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody pod adresem mailowym: sklep@eko-farmer.pl

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.

9. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje i rejestrację konta w serwisie

b)    poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

10. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika .

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.eko-farmer.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

§7. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.